Regler ved annonsering

Tillegg til de vanlige vilkår og retningslinjer.

[ Generelt | Annonse diskusjoner | Ønskes annonser | Gis bort annonser | Fullføre en handel | Tvister | Annonse karakterer | Annen informasjon ]

Ved kjøp og salg her må du akseptere å overholde alle vilkår og retningslinjer, inkludert de nedenfor. Du må godta å ikke gå inngå noen argumentasjoner og krangler med moderatorer, dems avgjørelser er endelig og er bemyndiget til:

a ) utstede sanksjoner ved regelbrudd etter eget skjønn varierende fra advarsler, midlertidig annonserings forbud til permanent utestengelse fra siden.
b ) fjerning av innlegg.
c ) bistå politiet ved eventuell tiltale etter uredelige handlinger.


Vi har ikke noe ansvar for eventuelle tap i forbindelse med annonsering. Hvis du er et offer for en aktivitet du føler er ulovlig så kan du melde fra om dette til en moderatorer som vil forsøke å hjelpe deg. Alle bedrageri vil bli behandlet alvorlig. Vi oppfordrer personer som blir svindlet til å søke bistand fra politiet.

Annonsering av tyvegods eller piratkopierte filmer og spill vil resultere i umiddelbar og permanent utestengelse.

Generelt

 1. Du må være 18 år for å kjøpe og selge her.
 2. Du kan bare handle gjenstander som er lovlig å selge i Norge.
 3. Du kan ikke handle eller annonsere:
 4. Du må alltid legge inn en pris på dine annonser, selv om det er en bytte annonse (dette fordi folk vil også kunne tilby deg en pris for gjenstandene selv om de er annonsert for bytting). Hvis du ønsker å selge til en fastpris så legg inn dette eller oppi en minstepris hvis du ønsker budrunde på annonsen din.
 5. Du kan ikke øke prisen etter man har fått ett bud på gjenstanden.
 6. Import varer må ha hjemlandet oppgitt.
 7. Aksepterte betalingsmåter må oppgis.
 8. Du kan ha én pris for ett "samlet" salg av flere gjenstander, men du kan ikke selge gjenstandene enkeltvis før du sette en pris for hver enkelte gjenstand.
 9. Du kan ikke annonsere eller tilby dine gjenstander for salg andre steder. Følgende er unntatt fra denne regelen, men du må holde oversikten up-to-date : dataprogrammer, DVDer og Blu -ray, CD, spill, båt- og motorkjøretøyer. Hvis du ønsker å gjøre folk andre steder klar over gjenstandene du har for salg her, kan du henvise dem til din annonse, og be dem om svare i annonsediskusjonen din på vanlig måte. Alle annonser blir også automatisk publisert på våres facebook side facebook.com/yuuup.no slik at du kan dele annonsene med dine venner.
 10. Du kan ikke legge ut sammen annonsen flere ganger samtidig under forskjellige kategorier.
 11. Hvis man legger ut en annonse med oppgitt minstepris skal budgivningen maks vare i 24 timer, når første bud er gitt.
 12. Beskriv gjenstandene nøyaktig og vær ærlig. Hvis du oppgir uriktige opplysninger om tilstanden eller historikken til gjenstanden, så kan kjøperen innenfor sine rettigheter kreve en delvis refusjon eller retur av gjenstander på din bekostning.
 13. Alle annonsører må besøke yuuup! på regelmessig basis for å svare på evnt. spørsmål/tilbud etc. i forbindelse med sine annonser.

Annonse diskusjoner

 1. Alle diskusjoner inkludert tilbud, aksept og avslag skal vises tydelig i annonsediskusjonen (ikke i en e-post eller PM). Når en avtale er inngått kan du bruke hvilken som helst kommunikasjonsform du ønsker for å avslutte salget, betalingsopplysninger osv.
 2. Du kan ikke komme med et høyere tilbud til en selger etter at budrunden er avsluttet.
 3. Når en gjenstand annonseres til fastpris er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder og selger kan ikke akseptere en høyere pris.
 4. Du bør kun komme med ett tilbud på en gjenstand når du har midler til å betale for det. Selgeren kan bli enige om å vente på betaling, men dette bør diskuteres i en PM med selgeren.
 5. Hvis en selger reduserer prisen for en potensiell kjøper, blir den prisen gjeldene for alle. Men, gjenstanden blir reservert for den potensielle kjøperen i 1 time for å kunne akseptere tilbudet før andre kan kjøpe til den nye prisen. (Dette kalles for "1-times regelen.)
 6. Det første ubetingede tilbudet på prisforlangende sikrer salget med mindre det er spesifisert i annonsen at det selges til høytsbydende. Selgeren kan ikke akseptere ett annet høyere tilbud enn det prisforlangende.
 7. Ikke redigere innleggene dine for å sikre en avtale (f.eks endre tilbudt pris for å slå en annen rivaliserende kjøper). Alle endringer blir registrert og loggført slik at eventuelle forsøk på bedrag vil bli funnet og behandlet alvorlig.
 8. Selger kan velge hvem man vil forholde seg til hvis de har hatt en spesielt negativ eller positiv erfaring med et medlem. Du må da kontakte en moderator på PM hvis du ønsker å bruke denne regelen.
 9. Når en avtale er inngått eller ett tilbud på prisforlangende er lagt, kan du ikke trekke deg uten en veldig god grunn. Du må sende PM til en moderator med en forklaring, men moderatorene forbeholder seg retten til å ilegge ett kort handels forbud.
 10. Du kan bare bump annonsen 10 timer etter det siste innlegget..
 11. Du kan skrive i en annonsediskusjon KUN hvis du er interessert i å delta i handelen eller kan komme med en reell prissammenligningen som per den neste regelen tilsier.
 12. For å sikre at selgeren tilbyr en rimelig pris kan du legge inn informasjon om hvor samme gjenstand er tilgjengelig, direkte fra en forhandler eller en kobling til en lignende annonse her inne. Auksjonssider og 3. parts markedsplasser er forbudt. Noen eksempler på kilder som forbudt og gir ett dårlig sammenligningsgrunnlag er følgende: eBay, PlayTrade, CeX og Amazon Marketplace. Du trenger ikke å inkludere en kobling til siden forutsatt at det er lett å finne bevisene. Men vi anbefaler at du oppgir en gyldig link til stedet som viser samme gjenstandene for salg.

Ønskes annonser

 1. Disse fungerer forskjellig til salgs annonser. Dette er eiendommen til kun annonse starteren og gjenstander som tilbys er kun for dem. Andre kan komme med ett tilbud, som for eksempel hvis medlem x ikke ønsker dette, vil jeg ta det for det prisforlangende, men annonsestarteren har alltid forkjøpsrett på gjenstanden. 1-times regelen gjelder ikke på en ønsket annonse. Selgere som tilbyr gjenstander kan selvsagt ha sin egen tilsalgs annonse med den samme gjenstanden gående samtidig. Hvis en gjenstand får ett tilbud, både i ønsket annonsen og selgerens egen annonse, vil da nettsidens tidsstempling bli brukt til å bestemme prioritet.

Gis bort annonser

 1. Hvis du ønsker å gi bort noe så er det greit å nevne at det er førstemann til mølla prinsippet eller at det gis bort til ett godt hjem til første person som vil ha det og betaler for portoen/frakten eller evnt. spesifiserer at det må hentes. Hvis noen tilbyr å betale porto/frakt prisen du har oppgitt er avtalen sluttført. Samme gjelder tilbud om å hente gjenstanden hvis dette er spesifisert. Du kan ikke akseptere et høyere beløp enn det du har spesifisert som porto/frakt, og må ikke oppmuntre til en auksjon.

Fullføre en handel

Alle som ikke har oppfylt sine forpliktelser i forbindelse med en handel f.eks. svindel vil bli kontaktet via e-post av admin for å be om en umiddelbar løsning. Hvis dette ikke imøtekommes vil vi behandle det som en kriminell sak og gi all den informasjonen vi har om deg til politiet på forespørsel. Vi vil også permanent utestenge deg fra yuuup!. Dette blir gjort for å beskytte medlemmene fra bevisst falske selgere og kjøpere. Ved å annonsere her må du godta at yuuup! har tillatelse til å videreformidle dine opplysninger videre i omstendigheter og metoder som er beskrevet ovenfor.
Du er ansvarlig for all handel og salg du tar del i. Solgte gjenstander forblir selgers ansvar inntil det er mottatt av kjøperen.
Vi anbefaler på det sterkeste at du:

 • Ber om bilde av gjenstandene du kjøper. Også for selger som annonserer en gjenstand som f.eks. har småskader, riper etc. kan bilder av dette forhindre uønskede hendelser i etterkant av en handel når kjøper er gjort oppmerksom på dette i annonsen.
 • Ved dyrere gjenstander insister på at forsendelsen er forsikret og mulig å spore ved hjelp av f.eks. Posten.no.
 • Hvis du skal signere for mottak av gjentander burde man sjekke for evnt. transportskader. Gjenstanden utleveres mot kvittering. Mottaker skal undersøke gjenstanden, og kvittere for at antall kolli og synlig tilstand stemmer med det som er angitt i sendingsinformasjonen / transportdokumentet. Fra tid til annet oppstår situasjonen at skade oppdages først når godset pakkes ut etter at sjåføren har reist.

  Lov om vegfraktavtaler § 40, 1. ledd sier:

  Ved innenriks befordring skal den som krever erstatning for delvis tap eller skade som har rammet godset, eller forsinket utlevering, gi fraktfører meddelelse herom uten ugrunnet opphold. Gjør han ikke det, kan han senere bare fremme krav dersom fraktføreren har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

  Skade oppdaget etter utlevering blir behandlet slik at både mottaker og fraktfører hensyntas. Det forutsettes at det er sannsynlig at skaden på godset er oppstått mellom innlevering og utlevering. Videre at godset har vært pakket og/eller kontrollert av avsender i Norge, og at varen ikke har vært utsatt for intern forflytning / lagret utsatt til/blitt ettertransportert til endelig bruker, og var emballert slik at godset kunne tåle normal transportpåkjenning.

  Den skadede vare må oppbevares til erstatningsspørsmålet er avklart.

 • Få tak i og kontrollere detaljer om personen du handler med ved for eksempel å ringe dem på fasttelefon.
 • Hvis du overfører penger via bankoverføring eller andre digitale betalingssystemer, sjekk at navnet og plasseringen av mottakskontoen samsvarer med detaljer du har om selgeren og få kvittering på transaksjonen.

Tvister

Hvis det oppstår en tvist vedrørende en annonse kan du gjøre følgende:

 • Hvis annonsen er slettet så send en PM til en moderator og be om at annonsen gjenåpnes.
 • Skriv nøyaktig i annonsediskusjonen hva som har skjedd siden handelen ble avtalt og hva som forårsaket tvisten .
 • Rapporter ditt nye innlegg til moderatorene og be om hjelp til å løse tvisten .
 • Moderatorene vil gjøre sitt beste for å bidra til å bringe tvisten til en minnelig konklusjon. Dette gjelder ikke handler som kun er gjort ved bruk av private meldinger.

Annonse karakterer

Ikke obligatorisk, men vi anbefaler sterkt at du bruker vurderingssystemet for å vurdere din erfaring etter gjennomførte handler.

Annen informasjon

 • Hvis du bestemmer deg for å fjerne din annonse (enten etter at gjenstanden er solgt eller usolgt) må du klikke på fjern annonse inne på selve annonsen. Annonser blir automatisk slettet etter 30 dager uten aktivitet .
 • Hvis du ser noen regelbrudd, er vi takknemlig om du rapportere dette til moderatorene ved å klikke på Rapporter knappen under annonsen.

Del denne siden